Webdesign og digitale løsninger Skreddersydd for din bedrift

Innledning

Skreddersøm er et godt brukt ord hos Webstylisten. Nettsiden skal gå hånd i hånd med hvem bedriften er og hva de gjør. Jeg tar i størst mulig grad utgangspunkt i bedriftens profil som kan være logo og farger.

Utformingen skal også være enkel. Det vil si at det skal være lite forstyrrelser, utydelig innhold og skarpe farger. Noen ganger må man gå litt bort fra bedriftens profil for å levere et produkt som er universelt utformet.

Målet er å gjenspeile bedriften digitalt.