Ved å ta et grunnleggende innføringskurs, har man muligheter til å lære mer, og i tillegg blir man tryggere og mer selvstendig. Hvilke ting man kan lære om er vanskelig å liste opp. Har du et spesifikt ønske angående kurs, kan du sende en forespørsel.

Kom i gang med
Teams

Lær hvordan du kan digitalisere og effektivisere arbeidsplassen med Microsoft Teams.

Sosiale
medier

Lær hvordan du håndterer dine sosiale plattformer, og hvordan du får bedre flyt i markedsføringen.

Windows 10
og data

Lær om datamaskinens oppbygging, enkel bruk av ekstern mus, filbehandling, mappestruktur, backup og snarveier. Enkel opplæring i tekstbehandling.

ØNSKER DU Å LÆRE?

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud på et skreddersydd kurs.